ศูนย์บิค มีข่าวดี...มาบอก

ปฏิบัติตามแผนดูแลไต ทานอาหารถูกต้อง ช่วยยืดอายุไต เป็นทางเลือกเพื่อเลี่ยงการฟอกเลือด ล้างไต เราเลือกได้...