มารู้จัก เมนูสุขภาพบิค 4 แบบ กับร้านอาหารบิคกันเถอะค่ะ

ร้านอาหารบิค บริการ อาหารควบคุมและลดน้ำหนัก เหมาะกับภาวะสุขภาพและโรคประจำตัว ด้วยเมนูสุขภาพบิค 4 แบบ โดยฝ่ายโภชนคลินิก