ศูนย์นวัตกรรมดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง บิค2009 มีบริการอะไรบ้าง

แนะนำศูนย์บิค บริการตรวจรักษาโรคไต และโรคทั่วไป เพื่อเป็นศูนย์ให้ความรู้ คำแนะนำ และสนับสนุนการป้องกันโรค ด้วยระบบนวัตกรรมที่ทันสมัย สะดวก และมีประสิทธิภาพ