รอพบกับร้านอาหารบิค เต็มรูปแบบ (Grand Openning) ต้นปี 2556 ด้วย...